اطلاعات تماس

واحد فروش

پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

اطلاعات آدرس

  • آدرس دفتر مرکزی مشهد، بلوار فرامرز عباسی، انتهای فرامرز عباسی ٨ پلاک ۴ زنگ ٢

  • آدرس کارگاه مشهد، شهید طرحچی 23، مجتمع صنعتی فجر، خیابان سوم، پلاک 266

  • آدرس کارخانه شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان چهارم(ابتکار)، ابتکار جنوبی 251، انتهای خیابان استاندارد 2


ارسال پیام