پروژه‌های اداری-تجاری اجرا شده

ردیف

نام پروژه‌های اداری - تجاری

1

گروه کارخانجات سازه های هیدرولیک خراسان

2

مجتمع بزرگ فرش محتشم مشهد

3

بانک کشاورزی بیرجند

4

شرکت پتروشیمی پترو دانیال

5

سازمان زندان های خراسان رضوی

6

گروه قطعه سازی خودرو MG

7

برج اداری بزرگ آرالیا شیراز

8

سازمان هیئت پزشکی ورزشی شیراز

9

شرکت نساجی خوی تبریز

10

گروه رستوران های تخت جمشید مشهد

11

گروه کارخانجات گهردانه شرق

12

برج تجاری - اداری ظفر تهران

13

گروه کارخانجات سارا – ساینا مشهد

14

شرکت کفش شمس تبریز

15

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی خراسان