پروژه‌های اداری-تجاری اجرا شده

ردیف

نام پروژه‌های اداری - تجاری

1

گروه کارخانجات سازه های هیدرولیک خراسان

2

سازمان مسکن و شهرسازی شیراز

3

مجتمع بزرگ فرش محتشم مشهد

4

بانک کشاورزی بیرجند

5

شرکت پتروشیمی پترو دانیال

6

سازمان زندان های خراسان رضوی

7

گروه قطعه سازی خودرو MG

8

برج اداری بزرگ آرالیا شیراز

9

سازمان هیئت پزشکی ورزشی شیراز

10

شرکت نساجی خوی تبریز

11

برج تجاری اداری افرا مشهد

12

بانک شهر تهران

13

گروه رستوران های تخت جمشید مشهد

14

سازمان آب منطقه ای خراسان

15

گروه کارخانجات گهردانه شرق

16

گروه کارخانجات غزال گوشت مشهد

17

برج تجاری - اداری ظفر تهران

18

گروه کارخانجات سارا – ساینا مشهد

19

شرکت کفش شمس تبریز

20

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی خراسان